Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM edycja 2018

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

odbyła się druga edycja Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM. Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli  wielobranżowe zespoły, które pracowały nad projektami na terenie Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej. Zadaniem każdego zespołu było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu.

Projekty przejścia nad Trasą Łazienkowską, budynku Kampusu Nowych Technologii i Centrum Konferencyjnego zrealizowane w ramach edycji mpiBIM 2017/2018

Zapraszamy na finałową prezentację i wystawę na zakończenie II Edycji mpiBIM 2018


Innowacyjność

Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Interdyscyplinarność

W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Takie podejście pozwoliło na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dzięki pracy w takim zespole studenci mogli nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojej branży, ale również poznać pracę projektantów z pozostałych dyscyplin. Nie bez znaczenia było zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

BIM – Building Information Modeling

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowli, jest ob ecnie najistotniejszą innowacją w budownictwie. Jego początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku, na dobre rozwinął się już w XXI wieku i obecnie wdrażany jest w wielu państwach na całym świecie. BIM jest można śmiało nazwać rewolucją nie ze względu na przejście od tworzenia płaskich, dwuwymiarowych projektów do przestrzennych modeli 3D (choć już to samo w sobie jest niezaprzeczalną wartością). Istotą BIM jest stworzenie jednego, kompleksowego i zawsze aktualnego modelu, który zawiera w sobie obszerną bazę danych dotyczących budowli, która jest wykorzystywana przez wszystkie etapy jej życia (od koncepcji aż do wyburzenia).