Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM edycja 2019

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 wystartowała III edycja mpiBIM

Studenci z pięciu Wydziałów Politechniki Warszawskiej już po raz trzeci utworzyli interdyscyplinarne zespoły, które pracują nad projektami BIM-owymi w ramach międzywydziałowego przedmiotu interdyscyplinarnego BIM (mpiBIM).

Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania. Narzędziem koordynacji jest cyfrowy model BIM, który zawiera informacje na temat wszystkich elementów projektu. W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu.

W tegorocznej edycji studenci zajęli się projektowaniem obiektów sportowych, a dokładniej zagospodarowaniem terenu Stadionu Syrenka, w ramach którego przygotowują w dwóch wariantach dwa obiekty: halę widowiskowo-sportową oraz pływalnię (łącznie 4 zespoły). Inauguracja mpiBIM 2019/2020 odbyła się w dniu 10 października br. Od tego momentu, w każdy czwartek w gmachu WIL PW, studenci w swoich zespołach pracują nad rozwiązaniem, które zostanie zaprezentowane na Gali Finałowej. Trzymamy kciuki studentów reprezentujących zaangażowane Wydziały PW i czekamy na pierwsze rezultaty ich pracy!

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu: Edycja 2019

 


Innowacyjność

Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Interdyscyplinarność

W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Takie podejście pozwoliło na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dzięki pracy w takim zespole studenci mogli nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojej branży, ale również poznać pracę projektantów z pozostałych dyscyplin. Nie bez znaczenia było zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

BIM – Building Information Modeling

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowli, jest ob ecnie najistotniejszą innowacją w budownictwie. Jego początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku, na dobre rozwinął się już w XXI wieku i obecnie wdrażany jest w wielu państwach na całym świecie. BIM jest można śmiało nazwać rewolucją nie ze względu na przejście od tworzenia płaskich, dwuwymiarowych projektów do przestrzennych modeli 3D (choć już to samo w sobie jest niezaprzeczalną wartością). Istotą BIM jest stworzenie jednego, kompleksowego i zawsze aktualnego modelu, który zawiera w sobie obszerną bazę danych dotyczących budowli, która jest wykorzystywana przez wszystkie etapy jej życia (od koncepcji aż do wyburzenia).