Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM

Innowacyjność

Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Interdyscyplinarność

W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie
uczestniczą w powstawaniu projektu. Takie podejście pozwoliło na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli
pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dzięki pracy w takim zespole studenci mogli nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojej branży, ale również poznać pracę projektantów z pozostałych dyscyplin. Nie bez znaczenia było zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

BIM – Building Information Modeling

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowli, jest ob ecnie najistotniejszą innowacją w budownictwie. Jego początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku, na dobre rozwinął się już w XXI wieku i obecnie wdrażany jest w wielu państwach na całym świecie. BIM jest można śmiało nazwać rewolucją nie ze względu
na przejście od tworzenia płaskich, dwuwymiarowych projektów do przestrzennych modeli 3D (choć już to samo w sobie jest niezaprzeczalną wartością). Istotą BIM jest stworzenie jednego, kompleksowego i zawsze
aktualnego modelu, który zawiera w sobie obszerną bazę danych dotyczących budowli, która jest wykorzystywana przez wszystkie etapy jej życia (od koncepcji aż do wyburzenia).

Tematy projektów

Przejście nad Trasą Łazienkowską

Przejście nad Trasą Łazienkowską to obiekt rozciągający Pole Mokotowskie do Kampusu BIS. Jest początkiem zielonego pasażu biegnącego do placu pomiędzy Kampusem Nowych Technologii i Centrum Kongresowym.
Poza funkcją komunikacyjną obiekt oferuje również dużą przestrzeń typu open-space, mieszczącą przestrzenie co-workingowe i rekreacyjne przeznaczone dla studentów, które – w razie potrzeby – dają się łatwo dostosować do innych funkcji, np. wystawienniczej.

Kampus Nowych Technologii

Kampus Nowych Technologii (KNT) to nowoczesny budynek-wizytówka Politechniki Warszawskiej, wpisujący się w strefę wejściową Kampusu BIS. Wśród wielu funkcji znajdują się w nim m. in. kreatywna przestrzeń pracy dla studentów, nowa biblioteka multimedialna i laboratoria nowych technologii.
Jednym z najważniejszych założeń dla tego obiektu jest ekspozycja technicznej warstwy budynku. Odkrywa przed użytkownikami to, co zazwyczaj jest zakryte. Dzięki temu jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale także przestrzeń, która uczy – prezentując zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Centrum Kongresowe

Centrum Kongresowe znajdujące się na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW to budynek zespołu konferencyjnego z dużą salą konferencyjną, którą można podzielić na kilka mniejszych sal oraz zaplecze administracyjne i gastronomiczne. Możliwość łączenia sal konferencyjnych z mniejszymi salami wykładowymi i seminaryjnymi pozwala na organizację równocześnie kilku niezależnych konferencji. Jednym z przejawów innowacyjności projektu Centrum jest całkowite ukrycie instalacji budynkowych. Do zalet można zaliczyć także duże atrium z ogrodem japońskim, czy doskonałą akustykę budynku pozwalającą na organizowanie
koncertów.