Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wystartowała V edycja mpiBIM

Rusza nabór do kolejnej edycji „Międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM – mpiBIM”. Pierwsza edycja odbyła się w semestrze zimowym 2017/2018, gdzie zadaniem studentów z pięciu Wydziałów PW było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Narzędziem pracy był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Zasadniczym celem zajęć było rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

W odróżnieniu od “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, od początku wszyscy studenci aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Współpraca w ramach zespołów międzywydziałowych owocuje wymianą doświadczeń, a także nawiązywaniem trwałych kontaktów multibranżowych.

Zapraszamy studentów Wydziałów: Architektury, Inżynierii Lądowej, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Elektrycznego, Zarządzania do uczestnictwa w nowej edycji mpiBIM – liczba miejsc ograniczona.

W ramach przedmiotu studenci otrzymują punkty ECTS.

Studentów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z wydziałowymi koordynatorami projektu.

Trzymamy kciuki studentów reprezentujących zaangażowane Wydziały PW i czekamy na pierwsze rezultaty ich pracy!

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu: Edycja 2021


Innowacyjność

Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Interdyscyplinarność

W odróżnieniu do “tradycyjnego” projektowania, gdzie każda branża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, w projektowaniu BIM od początku wszyscy aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. Takie podejście pozwoliło na zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z przedstawicieli pięciu wydziałów Politechniki Warszawskiej. Dzięki pracy w takim zespole studenci mogli nie tylko pogłębić wiedzę na temat swojej branży, ale również poznać pracę projektantów z pozostałych dyscyplin. Nie bez znaczenia było zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej oraz wykorzystywanie możliwości organizacyjnych i technicznych w realizacji wspólnego celu.

BIM – Building Information Modeling

BIM, czyli Modelowanie Informacji o Budowli, jest ob ecnie najistotniejszą innowacją w budownictwie. Jego początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku, na dobre rozwinął się już w XXI wieku i obecnie wdrażany jest w wielu państwach na całym świecie. BIM jest można śmiało nazwać rewolucją nie ze względu na przejście od tworzenia płaskich, dwuwymiarowych projektów do przestrzennych modeli 3D (choć już to samo w sobie jest niezaprzeczalną wartością). Istotą BIM jest stworzenie jednego, kompleksowego i zawsze aktualnego modelu, który zawiera w sobie obszerną bazę danych dotyczących budowli, która jest wykorzystywana przez wszystkie etapy jej życia (od koncepcji aż do wyburzenia).